Nové príležitosti naväzovania cezhraničnej spolupráce a podpory prihraničných oblastí v rámci programov INTERREG

Nové príležitosti naväzovania cezhraničnej spolupráce a podpory prihraničných oblastí v rámci programov INTERREG Hodnota projektov realizovaných v prihraničných oblastiach medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom dosiahla v posledných rokoch viac ako...

Program obnovy dediny 2020

Program obnovy dediny 2020 Oznamujeme potenciálnym žiadateľom, že bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny. Stalo sa tak v súlade s...

Fond na podporu kult. národ. menšín – Výzva č. 1/2020

Fond na podporu kult. národ. menšín – Výzva č. 1/2020 Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len...