Informačný seminár k výzve Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Informačný seminár k výzve Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, Informačno-poradenské...