BUDÚCNOSŤ AJ S AUTIZMOM

BUDÚCNOSŤ AJ S AUTIZMOM Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy...

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé...

UŽITOČNÉ STRÁNKY V BOJI PROTI PANDÉMII

UŽITOČNÉ STRÁNKY V BOJI PROTI PANDÉMII Prinášame vám prehľad užitočných webstránok, ktoré pomáhajú zvládnuť pandémiu koronavírusu. Koronavírus a Slovensko Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prevádzkuje službu vďaka ktorej nájdete všetky dôležité...