Špeciálna grantová výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu – – ďalší predkladací termín 22. júna 2020

Špeciálna grantová výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu- – ďalší predkladací termín 22. júna 2020 Odbor mládeže MŠVVaŠ SR dáva do pozornosti príležitosť pre mládežnícke organizácie žiadať o grantovú podporu z Európskej nadácie pre mládež (EYF) na...