Mimoriadna pomoc nezávislej kultúre

Mimoriadna pomoc nezávislej kultúre Ministerstvo kultúry SR zabezpečilo mimoriadnu pomoc pre nezávislú kultúru. S ministerstvom financií pre ňu vyrokovalo takmer 11 miliónov eur.  Ministerstvo kultúry na prerozdelenie takmer 11 miliónov eur do nezávislej kultúry...

Fond vzájomnej pomoci

Fond vzájomnej pomoci Fond vzájomnej pomoci je zriadený na Úrade vlády Slovenskej republiky s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí sa v dôsledku šírenia pandémie COVID-19 dostali do nepriaznivej životnej situácie. Jeho poslaním je podporiť princíp solidarity pri prekonávaní...