Výzva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Výzva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky Hlavným cieľom je využitie odbornej expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov a...