VÝZVA 2020: Kiná ako inovačné centrá pre miestne komunity

VÝZVA 2020: Kiná ako inovačné centrá pre miestne komunity Európska komisia zverejnila výzvu CNECT/i.3/2020/2738010 s celkovým rozpočtom 1, 5 mil. EUR.  Pripravovaná akcia má za cieľ pomôcť rozvoju kreatívnych centier a kín a vytvoriť tak inovačné centrá na miestach s...

ZAPOJTE svoju aktivitu do DEKD 2020

ZAPOJTE svoju aktivitu do DEKD 2020 Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy. Koná sa každoročne v mesiaci september. Tento rok sa v 50-ich krajinách Európy ponesie v téme Heritage and education, ktorej slovenská...

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národných projektov TSP a KS MRK

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národných projektov TSP a KS MRK Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) zverejnil  oznámenia  pre obce z Atlasu rómskych komunít 2013 mimo zoznamu tzv. 150-tky, o možnosti predkladania...