Výzva OÚ Stropkov na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku vyhlásená

Výzva OÚ Stropkov na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku vyhlásená Dňa 3.8.2021 Okresný úrad Stropkov vyhlásil výzvu č. 03/OÚ SP/2021 na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinacovaných z regionálneho...

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 – Dostupné bývanie s prvkami Housing first

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 – Dostupné bývanie s prvkami Housing first Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 22.02.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 Dostupné bývanie s prvkami Housing...

Výzva Fondu na podporu umenia č. 7/2021

Výzva Fondu na podporu umenia č. 7/2021 Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry...