ZBER PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

ZBER PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV V súčasnosti intenzívne prebieha príprava na čerpanie fondov EÚ pre nové programové obdobie 2021 – 2027. Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje základný analyticko-strategický dokument pre čerpanie fondov EÚ a to Integrovanú územnú...

MDV SR: Výzva na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu

MDV SR: Výzva na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu zameranú na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na rok 2021

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na rok 2021 Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021 pre maďarskú a rómsku národnostnú...