Predĺženie uzávierky výzvy v programe Podpora miestnej a regionálnej kultúry

Predĺženie uzávierky výzvy v programe Podpora miestnej a regionálnej kultúry Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na svojej webovej stránke oznámilo, že predlžuje termín na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora miestnej a regionálnej kultúry z...