Úrad priemyselného vlastníctva SR výrazne prispeje k ochrane duševného vlastníctva malých a stredných podnikov

Úrad priemyselného vlastníctva SR výrazne prispeje k ochrane duševného vlastníctva malých a stredných podnikov Úrad priemyselného vlastníctva SR sa pridal k iniciatíve Európskej komisie a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na podporu malých a...

ACC05 – ClimaInfo – Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy

ACC05 - ClimaInfo - Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní...

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020

Výzva na predkladanie žiadostí na podporu ranej intervencie u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2020...