VÝZVA 2020: Kiná ako inovačné centrá pre miestne komunity

VÝZVA 2020: Kiná ako inovačné centrá pre miestne komunity Európska komisia zverejnila výzvu CNECT/i.3/2020/2738010 s celkovým rozpočtom 1, 5 mil. EUR.  Pripravovaná akcia má za cieľ pomôcť rozvoju kreatívnych centier a kín a vytvoriť tak inovačné centrá na miestach s...

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národných projektov TSP a KS MRK

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národných projektov TSP a KS MRK Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) zverejnil  oznámenia  pre obce z Atlasu rómskych komunít 2013 mimo zoznamu tzv. 150-tky, o možnosti predkladania...

Európsky týždeň športu 2020

Európsky týždeň športu 2020 Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Tento rok pobeží už jeho 6. ročník. Hlavnou témou kampane naďalej ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu a zdravému...