MDV SR: Výzva na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu

MDV SR: Výzva na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu zameranú na zmiernenie dopadov krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na rok 2021

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na rok 2021 Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021 pre maďarskú a rómsku národnostnú...

Pomoc kultúre počas koronakrízy

Pomoc kultúre počas koronakrízy Ministerstvo kultúry spúšťa dotácie na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu (KKP). Cieľom predstavenej výzvy je zmierniť dopady pandémie COVID-19 na podporné a technické profesie v KKP. Určená je tým, ktorí od marca do septembra 2020...