Výzva Fondu na podporu umenia č. 7/2021

Výzva Fondu na podporu umenia č. 7/2021 Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry...

Výzva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Výzva Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky Hlavným cieľom je využitie odbornej expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov a...

Nadačný fond Slovenských elektrární podporí projekty pre deti pri návrate do škôl

Nadačný fond Slovenských elektrární podporí projekty pre deti pri návrate do škôl Vzdelávanie našich detí je dôležité pre ich budúcnosť, ale aj pre budúcnosť a úspech našej krajiny. V uplynulom roku bol z dôvodu zlej epidemickej situácie vzdelávací proces na Slovensku...