Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národných projektov TSP a KS MRK

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národných projektov TSP a KS MRK Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) zverejnil  oznámenia  pre obce z Atlasu rómskych komunít 2013 mimo zoznamu tzv. 150-tky, o možnosti predkladania...

Podpora krízových centier

Podpora krízových centier Pomoc ľuďom v núdzi patrí k oblastiam, na ktoré sa vo svojej činnosti Nadácia Volkswagen Slovakia stále silnejšie zameriava. S týmto cieľom otvorila Nadácia v roku 2019 prvýkrát grantový program na podporu krízových centier, ktorých poslaním...

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA RODINNÝ DOM S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle § 9g ods.2 písm. b) zákona č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti...