Výzva pre modernú verejnú správu ide do druhého kola

Výzva pre modernú verejnú správu ide do druhého kola Desať miliónov eur pre lepšiu verejnú správu a moderné mestá! Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci výzvy na moderné technológie vo verejnej správe otvorilo druhé...

Podpora opatrovateliek z eurofondov v obciach do 1 000 obyvateľov sa rozšíri

Podpora opatrovateliek z eurofondov v obciach do 1 000 obyvateľov sa rozšíri Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznámila možnosť predkladania Žiadostí na zapojenia sa do národného projektu Podpora rozvoja a...

Podávanie žiadostí o poukážku na slnečné kolektory je otvorené

Podávanie žiadostí o poukážku na slnečné kolektory je otvorené Podávanie žiadostí o poukážky na slnečné kolektory z projektu Zelená domácnostiam II bolo otvorené 22. júna 2020 o 15.00 h. Žiadosti je možné naďalej podávať až do uzatvorenia zásobníka. Prvé poukážky budú...