Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 – Dostupné bývanie s prvkami Housing first

Výzva OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 – Dostupné bývanie s prvkami Housing first Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 22.02.2021 zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 Dostupné bývanie s prvkami Housing...

Podpora neziskových organizácií v rámci programu LIFE

Podpora neziskových organizácií v rámci programu LIFE Dňa 10.12.2020 Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy (2014-2020). Výzva je určená pre neziskové organizácie mimovládneho...

Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK

Výzva na podporu dobudovania inžinierskych sietí v prostredí MRK Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. novembra 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný...