Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2020 vyčlenilo kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Cieľom je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách formou nákupu (napr. konvektomat, umývačka riadu, chladnička, chladiaci box, varný kotol, profesionálny robot, teplovzdušná rúra, ohrevný pult, profesionálna škrabka na zemiaky, digestor, a pod.).

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 03. 11. 2020.

Oprávneným žiadateľom je zriaďovateľ:

a) verejnej základnej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky („ďalej len siete škôl a školských zariadení“),

b) verejnej základnej školy s materskou školou, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení,

c) verejnej strednej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení,

d) verejnej spojenej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň zaradená do siete škôl a školských zariadení.

Ministerstvo poskytne žiadateľovi dotácie na kapitálové výdavky na zlepšenie vybavenia školských jedální podľa týchto kritérií:

Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom na jeden projekt je 5 000 € na kapitálové výdavky.

Minimálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom na jeden projekt je 1701 € na kapitálové výdavky.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.minedu.sk