Dvojfázové výzvy na podporu inovácií

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spúšťa ďalšie dve jedinečné výzvy, ktoré majú v dvoch fázach rozprúdiť inovačný ekosystém na Slovensku prostredníctvom finančnej pomoci slovenským akcelerátorom,  startupom a malým firmám.

Prvá fáza výzvy je určená pre inovačné zoskupenia – inkubátory a akcelerátory, ktoré pripravia vzdelávacie programy pre slovenské inovatívne firmy s minimálnou dĺžkou trvania dva týždne. Prioritne sa budú zameriavať na projektové riadenie, tvorbu biznis modelov, rozvoj podnikania a financovania, ale napríklad aj na komunikačné a prezentačné zručnosti zamerané na zákazníka či biznis partnera.

Podľa slov vicepremiéra je kľúčovou úlohou akcelerátorov čo najlepšie pripraviť startupy, ktoré sa budú chcieť zapojiť do druhej fázy, pretože tam ich už bude hodnotiť medzinárodná komisia.

V druhej fáze podporí ÚPVII osem konkrétnych  firiem s inovatívnymi riešeniami, ktoré absolvujú pobyty v špičkových akcelerátoroch v USA a Izraeli, aby tam ľahšie preklenuli prvotné štádia podnikania, načerpali know-how a zahraničné skúsenosti a našli potenciálnych investorov, a tak si otvorili dvere na globálny trh.

Prihlasovať sa môžu mikropodniky či malé podniky, ktoré majú právnu formu buď ako fyzická osoba/podnikateľ s miestom podnikania na Slovensku, alebo právnická osoba, rovnako s oprávnením podnikania na území SR. „Do druhej fázy výzvy sa môžu zapojiť aj tie firmy, ktoré neabsolvujú tréningový program v tuzemských akcelerátoroch,“ doplnil vicepremiér Raši.

Výzva, na základe ktorej môžu odísť firmy do USA, je určená pre inovatívne projekty zo sociálnej oblasti, informačných a komunikačných technológií a energetiky. Naopak, pre izraelský akcelerátor sú určené projekty z oblasti Priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií. Ako upresnil R. Raši, dvoch úspešných uchádzačov čaká akceleračný program v americkej Virgínii v hodnote 40-tisíc eur20-tisíc eur na režijné náklady súvisiace s pobytom a čo sa týka Izraela, tam poputujú šiesti úspešní uchádzači, a každý z nich absolvuje akceleračný program v hodnote 90-tisíc eur20-tisíc eur na režijné náklady súvisiace s pobytom.

Výzva je zverejnená na stránke https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/dvojfazove-vyzvy-na-podporu-inovacii/ a záujemcovia sa môžu prihlásiť v prvej fáze 2. marca 2020 a v druhej fáze do 30. júna 2020.

Zdroj: www.vicepremier.gov.sk