Európsky výmenný program pre podnikateľov

Erasmus pre mladých podnikateľov pomáha nádejným európskym podnikateľom získať odbornosť a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre štart a/alebo úspešné prevádzkovanie malého podniku v Európe. Noví podnikatelia zbierajú a vymieňajú si vedomosti a obchodné nápady so skúseným podnikateľom, s ktorým spolupracujú od 1 do 6 mesiacov. Pobyt je čiastočne financovaný Európskou komisiou.

Výhody

Ako nový podnikateľ budete ťažiť z praktického školenia priamo v malom alebo stredne veľkom podniku v ktorejkoľvek krajine zapojenej do programu. Uľahčí to úspešný štart vášho podnikania, alebo posilní váš nový podnik. Môžete tiež využiť prístup na nové trhy, medzinárodnú spoluprácu a príležitosti pre možnú spoluprácu s obchodnými partnermi v zahraničí.

Ako podnikateľ-hostiteľ môžete pre svoj podnik získať prospech z nových nápadov od motivovaného nového podnikateľa, ktorý môže mať odborné schopnosti a vedomosti v oblasti, ktorú vy neovládate, a ktoré by mohli doplniť tie vaše. Väčšina podnikateľov-hostiteľov ocenila tieto skúsenosti natoľko, že sa potom rozhodli hostiť ďalších nových podnikateľov.

Ide o spoluprácu, ktorá je skutočne prospešná pre obe strany a prostredníctvom ktorej môžete obaja objaviť nové európske trhy alebo obchodných partnerov, či rôzne spôsoby podnikania.

Z dlhodobého hľadiska budete môcť využívať príležitosti, ktoré poskytuje široká sieť známostí a ak budete chcieť, môžete sa rozhodnúť pokračovať vo vašej spolupráci ako dlhodobí obchodní partneri (napr. riadiť spoločné podnikanie, poskytovať subdodávateľské činnosti, udržiavať dodávateľsko-odberateľské vzťahy atď.).

Celkové fungovanie programu

Program „Erasmus pre mladých podnikateľov“ financuje Európska komisia a realizuje sa v krajinách
zapojených do programu, prostredníctvom lokálnych kontaktných miest, kompetentných poskytovať pomoc pri podnikaní (napr, obchodné komory, centrá na podporu začínajúcich firiem, podnikateľské inkubátory atď.). Ich činnosť je koordinovaná na európskej úrovni prostredníctvom Podpornej kancelárie programu.

Ďalšie informácie o podmienkach účasti nájdete v príručke programu.

Táto príručka je dostupná aj v nemčine a francúzštine.

Viac informácií nájdete tu: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20 alebo na stránke lokálneho kontaktného miesta v Prešove: http://vicvelmax.sk/

Zdroj: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/