GivingTuesday prichádza s novým grantovo-vzdelávacím programom pre lídrov a organizácie

Iniciatíva GivingTuesday, ktorú na Slovensku zastrešuje Nadácia Pontis, ohlásila grantovo-vzdelávací program pre inovatívnych lídrov v oblasti šírenia štedrosti, empatie a spravodlivosti. Volá sa Starling Collective a možnosť zapojiť sa majú aj organizácie zo Slovenska.

Starling Collective bude novou vzdelávacou skupinou pre lídrov z občianskej spoločnosti, ktorí svojimi aktivitami podporujú štedrosť, empatiu, rovnosť a spravodlivosť v spoločnosti. Starling Collective je príležitosťou objaviť a zdieľať príklady dobrej praxe a dosahovania systémovej zmeny. Program ponúka koučing, vzdelávanie, finančný príspevok a prepojenie so skupinou lídrov hnutia GivingTuesday v krajinách celého sveta, ktorých súčasťou je aj Nadácia Pontis.

Starling Collective vytvorila iniciatíva GivingTuesday, nezisková organizácia zameraná na podporu štedrosti a sily jednotlivca a organizácií pri transformácií svojich komunít na lepšie miesto plné príležitostí, rovnosti a dôstojnosti. GivingTuesday šíri myšlienku, že každý má niečo, čo môže darovať. Cieľom je spoločne vytvoriť spoločnosť, v ktorej štedrosť zohráva ústrednú úlohu a dať priestor rovnosti, dôstojnosti a príležitostiam.

Vybraní účastníci získajú koučing, vzájomnú podporu v rámci komunity spolu s grantom na činnosť a účasť v „learning community.“

Zapojiť sa môžu organizácie alebo jednotlivci s inovatívnym prístupom k šíreniu štedrosti, empatie, rovnosti a spravodlivosti v spoločnosti. Podmienkou je aktívna znalosť anglického jazyka, v ktorom bude komunikácia v Starling Collective prebiehať.

Online prihláška musí byť doručená do 2. septembra 2020 o 08:59 (resp. 1. septembra 2020 23:59 PT – tichomorského času).

Úspešní uchádzači budú oznámení 6. októbra 2020.

Celková prerozdelená suma bude vo výške 250,000 $. Väčšina grantov sa bude pohybovať vo rozmedzí 2,500 $ – 7,500 $.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.nadaciapontis.sk