Nadácia Ekopolis prináša možnosť financovať zmysluplné zelené zmeny v areáli vlastnej firmy

Dvom spoločnostiam so záujmom o úpravu svojich areálov ponúka nadácia Ekopolis možnosť partnerskej spolupráce v žiadosti o grant na podporu projektu s cieľom podpory biodiverzity prostredníctvom prvkov tzv. modro-zelenej  infraštruktúry. Súčasťou projektov môže byť vybudovanie vegetačnej (zelenej) strechy s opatreniami pre zadržanie zrážkových vôd formou jazierka, dažďovej záhrady a pod. Vhodná je tiež výsadba najmä pôvodných druhov drevín, napríklad s cieľom ochladiť prostredie v čase horúčav. Možné sú aj opatrenia na podporu domácich druhov rastlín a živočíchov – príkladom je založenie lúky s kvitnúcimi bylinami, inštalácia vtáčích búdok, tzv. hmyzích hotelov a ďalších drobných prvkov vhodných pre život miestnej fauny. Upravené časti areálu sa zároveň môžu stať miestom vhodným pre oddych a prispievať tak ku skvalitneniu prostredia pre zamestnancov či klientov.

V prípade úspešnej žiadosti spoločnosť získa príspevok na realizáciu projektu vo výške 15 – 20 tisíc Eur. Podmienkou účasti je spolufinancovanie nákladov výške poskutnutého príspevku. Predpokladané obdobie realizácie je rok 2021.  Z príspevku môžu byť financované investičné náklady, ako aj príprava potrebnej projektovej dokumentácie a ďalšia odborná pomoc.

Súčasťou prípravy žiadosti o grant je obhliadka areálu a stručné prediskutovanie zámerov, o ktoré má spoločnosť záujem. V prípade záujmu nás kontaktujte a dohodnite si termín – radi vás navštívime. Ponuka platí do piatka 10. júla 2020, pričom konzultáciu je možné dohodnúť priebežne.

Viac o  medzinárodnom koncepte Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu (Biodiversity Oriented Premises, BOP), s ktorým pripravovaný zámer ideovo súvisí, sa dozviete na stránkach projektu LIFE BooGI BOP.

Zdroj: www.ekopolis.sk