Nadačný fond Slovenských elektrární podporí projekty pre deti pri návrate do škôl

Vzdelávanie našich detí je dôležité pre ich budúcnosť, ale aj pre budúcnosť a úspech našej krajiny. V uplynulom roku bol z dôvodu zlej epidemickej situácie vzdelávací proces na Slovensku mimoriadne náročný. S jeho dôsledkami sa budú žiaci a ich pedagógovia vyrovnávať dlhší čas. Aby toto obdobie bolo čo najkratšie a aby bolo využité čo najefektívnejšie, rozhodol sa Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporiť projekty, ktoré prostredníctvom grantového programu Energia pre vzdelanie 2021 pomôžu preklenúť dôsledky vzniknutej situácie počas obdobia pandémie, keď boli žiaci vylúčení z kolektívov a vzdelávali sa dištančne.

Cieľom grantovej výzvy je podporiť deti, ale aj učiteľov pri návrate do škôl, preklenutie tohto ťažkého obdobia, urýchlenie procesu adaptácie a posilnenie motivácie detí do ďalšieho vzdelávania.

Nadačný fond Slovenské elektrárne pri Nadácii Pontis vyčlenil v roku 2021 na podporu tohto projektu celkovo 50 000 EUR.

Cieľová skupina – deti navštevujúce základné školy.

Kto sa môže uchádzať o podporu?

  • Základné školy a špeciálne základné školy,
  • Základné školy a špeciálne základné školy prostredníctvom rodičovských alebo občianskych združení pôsobiacich pri školách,
  • Mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré sa venujú inovatívnemu, neformálnemu alebo inkluzívnemu vzdelávaniu.

O aký grant môže subjekt žiadať?

  • Minimálna výška grantu je 1000 EUR, maximálna suma grantu je 3 000 EUR.

Aké aktivity budú podporené?

Zážitkové vzdelávacie aktivity pre žiakov a žiačky: kreatívne, inovatívne, neformálne vzdelávacie aktivity a workshopy, rozvoj sociálnych zručností detí, rozvojové, tvorivé aktivity, jarné a letné školy, letné tábory (denné aj pobytové), školských asistentov, zapájanie budúcich učiteľov a učiteľky ako mentorov/dobrovoľníkov.

Na čo bude možné využiť grant?

Grant je možné využiť na zakúpenie materiálu, pomôcok na školenia, aktivity pre deti, lektorov vzdelávania, ubytovanie a stravu a iné aktivity priamo súvisiace s nákladmi na realizáciu zážitkových vzdelávacích aktivít.

Uzávierka prijímania žiadostí o grant: 21. marec 2021 (do 23:55).

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.nadaciapontis.sk