Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo Národnú konzultáciu k eurofondom 2021 – 2027 diskusiou so slovenskými europoslancami a členmi Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+.

Od novembra spúšťa päť odborných kôl a jedno univerzálne kolo celonárodnej konzultácie v oblastiach:

Ekologické Slovensko pre budúce generácie (12. 11.)

Mobilita, doprava a prepojenosť (13. 11.)

Kvalitný život  v regiónoch (19. 11.)

Inovatívne Slovensko (26. 11.)

Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (3. 12.)

V piatich panelových online diskusiách budú mať možnosť pripomienkovať návrh priorít Partnerskej dohody zástupcovia odborných organizácií, samospráv, záujmových združení, mimovládneho a neziskového sektora.

Šieste kolo konzultácií bude určené pre širokú verejnosť (10. 12.)

Okrem online konzultácií bude možné text strategického eurofondového plánu  pripomienkovať tiež prostredníctvom e-mailu. V snahe čo najviac zefektívniť celý proces a následne aj hodnotenie a spracovanie podnetov, bude potrebné pripomienky zaslať prostredníctvom formulára a dodržať stanovený maximálny rozsah textu.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.mirri.gov.sk