Dotačné programy

Obce majú jedinečnú možnosť zapojiť sa do národného projektu na zmiernenie následkov koronavírusu v obciach – splnomocnenkyňa vlády SR pozýva obce, aby sa zapojili

Obce majú jedinečnú možnosť zapojiť sa do národného projektu na zmiernenie následkov koronavírusu v obciach - splnomocnenkyňa vlády SR pozýva obce, aby sa zapojili Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pozýva starostov, aby sa čo najskôr zapojili do...