Pomoc kultúre počas koronakrízy

Ministerstvo kultúry spúšťa dotácie na pomoc kultúre a kreatívnemu priemyslu (KKP). Cieľom predstavenej výzvy je zmierniť dopady pandémie COVID-19 na podporné a technické profesie v KKP. Určená je tým, ktorí od marca do septembra 2020 nemohli čerpať finančnú podporu z projektu Prvá pomoc ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny. Žiadosti o dotácie sa dajú podávať 10 kalendárnych dní, od pondelka 23. novembra do stredy 2. decembra. Žiadatelia, ktorí splnia podmienky výzvy, dostanú dotáciu do konca roka.

Žiadosti o dotáciu môžu v prvej výzve „Pomoc pre technické a podporné profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle“ podávať profesionáli z technických a podporných profesií, ktorí pracujú v odvetviach KKP ako SZČO a slobodné povolania. Nárok na dotáciu má každý, kto od marca do septembra tohto roka nečerpal pre súbeh príjmov podporu z Prvej pomoci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zároveň jeho čistý mesačný príjem nepresiahol 540 eur.

Podstatnou podmienkou pre úspešné podanie žiadosti o dotáciu je zápis v evidencii iných profesionálov, ktorú vedie Fond na podporu umenia a je zverejnená na  – podpora.fpu.sk. Evidencia iných profesionálov v kultúre vznikla na základe tzv. antiCOVID-ovej novely 2. FPU podľa nej vedie dva nové verejné zoznamy, a to evidenciu profesionálnych umelcov a evidenciu iných profesionálov v kultúre.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.culture.gov.sk