Prehľad lokálnych produktov v okrese Stropkov

Centrum pre podporu rozvoja okresu Stropkov, n.o. (ďalej aj ako „CPROS, n.o.) pod záštitou mesta Stropkov pripravilo publikáciu, ktorej cieľom je priniesť prehľad lokálnych výrobcov z okresu Stropkov a ich produktov. Podpora lokálnych farmárov, remeselníkov a výrobcov v okrese Stropkov prináša benefity pre spotrebiteľov, producentov i rozvoj okresu. CPROS, n.o. chce pomôcť s vytvorením podmienok pre rast malých miestnych firiem, ktoré pomôžu zvýšiť predaj, výrobu a aj zamestnanosť v okrese.

Kúpou lokálnych produktov sa podporuje nielen rozvoj, ale zároveň je daná možnosť prežitia remeslám našich otcov a mám. Pri miestnych potravinách vieme čo jeme a zároveň pomáhame minimalizovať negatívne dopady dopravy potravín a výrobkov, častokrát cestujúcich z odľahlých krajín.

Vyhľadávanie podnikateľov bolo uskutočnené miestnym zisťovaním a ich priamym oslovením. CPROS, n.o. je hrdé na to, že vám môže prezentovať šikovných remeselníkov, výrobcov, pestovateľov a chovateľov z okresu Stropkov. Ak aj vy medzi nich patríte a chcete takouto formou prezentovať svoje lokálne produkty, kontaktuje nás telefonicky: 0907 151 408, 0907 151 439 alebo emailom na info@nrostropkov.sk.

Prehľad lokálnych produktov v okrese Stropkov si môžete pozrieť tu.