Škola napriek korone 2.0

Karpatská nadácia otvára novú grantovú výzvu, ktorá podporí aktivity reagujúce na aktuálne výzvy vo vzdelávaní až do výšky 700 eur. Program celkovo prerozdelí 18.000 Eur. Žiadosti budú hodnotené na 2-týždennej báze.

Žiadosti v 1. kole je možné podávať do 21.1.2021.

Podporené budú nápady mimovládnych organizácií, jednotlivcov a škôl (základný a stredný stupeň) z košického, prešovského a banskobytrického kraja, ktoré pomôžu riešiť aktuálne potreby vzdelávacieho systému.

Primárne je táto podpora určená pre projekty zamerané na vzdelávania zraniteľných, či znevýhodnených skupín obyvateľstva s dôrazom na žiakov na základnom a strednom stupni vzdelávania.

Hlavným zámerom je prispieť k zabezpečeniu dostupnosti vzdelávania v čo najvyššej možnej kvalite aj počas krízovej situácie.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.karpatskanadacia.sk