The Citizen Entrepreneurship Competition

Zapojte sa do súťaže The Citizen Entrepreneurship Competition a vytvorte mierový a udržateľný svet!

Súťaž je súčasťou The Entrepreneurship Campus a bola iniciovaná s cieľom posilniť postavenie podnikateľov na celom svete, aby vytvárali inovatívne odpovede na globálne a/alebo komunitné výzvy a zapojili sa do mierovejšieho a udržateľnejšieho sveta. ?

Súťaž prebieha v 2️ kategóriách:
– ak máte 1️3 až 2️9 rokov, odošlite svoj nápad a/alebo projekt do kategórie Podnikanie mládeže
– ak máte 3️0 rokov a viac, môžete sa zapojiť do kategórie Podnikanie dospelých

Zasielajte svoje inovatívne nápady a projekty so spoločenským dosahom, ktoré presadzujú a realizujú jeden alebo viac zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Ciele trvalo udržateľného rozvoja a 169 s nimi súvisiacich cieľov sa zaoberajú najdôležitejšími spoločenskými, hospodárskymi, environmentálnymi, zdravotnými a vládnymi výzvami našej doby.

Pred, počas a po súťaži máte možnosť absolvovať 2️ bezplatné kurzy, ktoré vám pomôžu získať vedomosti dôležité pre maximálne využitie potenciálu vašich nápadov a projektov. Základný kurz Brain versus Capital (BvC) je možné absolvovať aj bez predchádzajúcej registrácie. Dodatočný kurz Udržateľného podnikania (SEC) sa odporúča absolvovať po ukončení kurzu BvC.

Pozn.: Absolvovanie kurzu BvC a/alebo SEC nie je povinné pre účasť v súťaži. Je to však užitočný nástroj na získanie čo najväčšieho potenciálu z vašich nápadov a projektov.

Súťažou o občianske podnikanie si v roku 2020 pripomína 75. výročie OSN a podporuje akčný rámec pre vzdelávanie do roku 2030. ?

Dôležité linky:
https://www.entrepreneurship-campus.org/
https://www.un.org/sustainab…/sustainable-development-goals/

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže