Úrad vicepremiéra vyhlásil výzvu na moderné technológie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil dopytovo-orientovanú výzvu, ktorá je zameraná na moderné technológie vo verejnej správe. Na projekty je vyčlenená suma 10 miliónov eur. Žiadatelia sa môžu o financie na svoje riešenia uchádzať do 21. apríla 2020.

Na výzvu je vyčlenená suma 10 000 000 eur. Žiadatelia môžu získať od 200 000 do 1 000 000 eur. Projekty sú rozdelené na dva typy aktivít, do prvého patrí migrácia na open source a zavedenie chatbotu, do druhého podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

V oblasti budovania inteligentných miest a regiónov môžu projekty predkladať subjekty verejnej správy, obce so štatútom mesta mimo Bratislavského kraja a mesto Košice spolu s jeho mestskými časťami. Práve mestá sú ideálnym prostredím na to, aby v nich mohli byť nainštalované rôzne monitorovacie zariadenia, kamery a senzory. Tie budú prepojené s mestskými informačnými systémami. S ich pomocou sa budú vedieť mestá lepšie rozhodovať a na základe údajov investovať napríklad do zelenej infraštruktúry. Prostredníctvom údajov, ktoré budú poskytovať senzory či iné zariadenia, budú vedieť mestá znižovať rýchlosť vozidiel na miestach, kde je vysoká hlučnosť alebo prašnosť či riadiť parkovanie na základe dopravnej situácie počas dňa.

V druhej oblasti sa môžu žiadatelia uchádzať o financie s projektami, ktoré znížia náklady na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe. ÚPVII chce podporiť tzv. open source systémy, ktoré sú v konečnom dôsledku lacnejšie ako riešenia s licenciou. Open source systémy sú zadarmo stiahnuteľné programy a aplikácie, ktoré tvorí IT komunita po celom svete. Úrad vicepremiéra aj touto formou vyzýva ministerstvá a úrady, aby hľadali vhodné príležitosti na zníženie verejných výdavkov na informačné technológie. Žiadateľom je v tomto prípade celá verejná správa.

Žiadatelia môžu predkladať tiež projekty, ktoré zavedú na portáloch verejnej správy tzv. chatbot. Je to komunikačná platforma, resp. služba zákazníkom, prostredníctvom ktorej sa uľahčí komunikácia občanov a podnikateľov s verejnou správou. „Chceme podporiť také projekty, ktoré nielenže proaktívne poskytnú vyhľadávané informácie na webových stránkach úradov, ale aj na základe interakcie s chatbotom predvyplnia celú žiadosť, ktorú používateľ nakoniec len skontroluje a elektronicky odošle,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. Chatbot bude schopný prehľadať webovú stránku podľa požiadaviek návštevníka. Podobná funkcia je doteraz v prostredí verejnej správy veľmi málo používaná. O financie v tejto oblasti môže takisto žiadať celá verejná správa.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Moderné technológie spolu s jej prílohami je zverejnená na stránke úradu vicepremiéra v časti Výzvy a vyzvania.

Viac informácií si môžete prečítať tu: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/urad-vicepremiera-vyhlasil-vyzvu-na-moderne-technologie/

Zdroj: www.vicepremier.gov.sk