UŽITOČNÉ ODKAZY

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – podpora najmenej rozvinutých okresov a regionálny rozvoj – www.nro.vlada.gov.sk

Akčný plán okresu Stropkov – http://www.minv.sk/?akcny-plan-okresu-stropkov

 

Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch – https://www.itms2014.sk/

Partnerská dohoda – http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Operačný program Efektívna verejná správa – reformuj.sk

Eurofondy – https://www.eurofondy.gov.sk/

Výzvy pre mestá a obce – https://www.smartcity.gov.sk/

Evidencia a monitorovanie pomoci – https://semp.kti2dc.sk/

 

Národné projekty v rámci OP Ľudské zdroje v programovom období 2014 – 2020 – https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020.html?page_id=521401&page=1

Národné projekty UPSVAR – https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku.html?page_id=525142

 

Iniciatíva „Catching-up Regions“ – https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/regionalny-rozvoj/catching-up/

Severovýchod Slovenska – https://www.severovychod.sk/

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF – https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-rr/ipc-esif/

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu: https://www.sario.sk/

Centrálny register zmlúv: https://www.crz.gov.sk/