Výnimočné doučko pre žiakov bez prístupu k online vzdelávaniu

Aktuálna situácia výrazne komplikuje prístup k vzdelávaniu deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale nielen im. Podľa analýzy ministerstva školstva viac ako 128-tisíc detí v čase zatvorených škôl nemá možnosť sa prostredníctvom internetu vzdelávať. Takmer pätina učiteľov v rámci off-line výučby kombinuje zasielanie pracovných listov s telefonickým kontaktom, aby ich žiaci mali aspoň základný kontakt so školou.

Nadácia ZSE sa preto rozhodla podporiť úsilie a snahu učiteľov, ktorí prekonávajú množstvo prekážok, aby uľahčili svojim žiakom cestu za vzdelaním. V rámci špeciálnej výzvy Výnimočné doučko podporí projekty, ktoré umožnia vzdelávanie všetkých žiakov bez rozdielu.

Ciele programu:

• Zlepšiť podmienky vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

• Uľahčiť prístup k vzdelávaniu žiakom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zapojiť do online vyučovania

• Podporiť inovatívne prístupy vo vzdelávaní s rešpektovaním individuálnych potrieb každého žiaka

O podporu sa môžu uchádzať:

• Základné a stredné školy, špeciálne základné školy

• Mimovládne, neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré realizujú vzdelávacie projekty v prospech cieľovej skupiny programu

Podporené budú projekty ktoré:

• Sprístupnia vzdelávanie žiakom, ktorí sa nemôžu učiť online

• Uľahčia žiakom dobehnúť zameškané učivo – pravidelné doučovanie, letné školy, kurzy

• Pomôžu rodičom zvládnuť domáce vzdelávanie

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité na:

• učebné pomôcky a školské vybavenie – kancelárske potreby, učebné pomôcky, literatúra, školiaci a ďalší materiál na zabezpečenie aktivít, ktoré priamo súvisia s projektom

• technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné a kľúčové na realizáciu projektových aktivít, v projekte je jasne zdôvodnená jeho nevyhnutná potreba a prepojenie s jednotlivými plánovanými aktivitami

Uzávierka prijímania žiadostí:

Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formuláru na stránke www.nadaciazse.sk najneskôr do termínu uzávierky 15.2.2021 do 23:59.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.nadaciazse.sk