Výzva na podávanie RP pre materské školy „Múdre hranie“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí v rozvojovom projekte „Múdre hranie“.

Výzva je určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným materským školám (aj špeciálnym), vrátane organizačnej zložky materská škola na základnej škole s materskou školou alebo spojenej škole. Financie sa dajú použiť na nákup detských kníh a didaktických pomôcok uvedených vo výzve a zozname pomôcok. Cieľom projektu je zlepšiť vybavenie materských škôl na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu.

Materská škola môže získať max. 500 Eur (ak má menej ako 50 detí), max. 1000 Eur (ak má 50 a viac detí).

Materské školy podávajú žiadosti len elektronicky cez formulár, ktorý je prístupný na minedu.sk v termíne do 1. 2. 2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve „Múdre hranie“. Materská škola sa prihlasuje prostredníctvom svojho EDUID, jeho zadaním sa z RISu automaticky doplnia údaje o materskej škole a jej zriaďovateľovi. Na pomoc pri vypisovaní žiadosti zverejňuje ministerstvo výzvu, vzor vyplnenej prihlášky, zoznam pomôcok, ktoré sú oprávneným výdavkom, najčastejšie kladené otázky a pripravujeme aj zoznam odporúčanej detskej literatúry.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.minedu.sk