VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA KONTROLU ÚŽITKOVOSTI, TESTOVANIE A ODHAD PLEMENNEJ HODNOTY HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

PPA zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí  o poskytnutie dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č. 2.

Odporúča zároveň žiadateľom, aby oslovovali Inšpektorát práce a príslušný konkurzný súd v predstihu a prednostne využívali elektronickú komunikáciu (portál Slovensko.sk). 

Výzva je otvorená od 25. 03. 2020 do 29. 05. 2020.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.apa.sk