VÝZVA NA PRIJÍMANIE ZNEVÝHODNENÝCH PRACOVNÍKOV VO FORME MZDOVÝCH DOTÁCIÍ

Pôdohospodárska platobná agentúra

VYZÝVA

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2020

v termíne od 25. mája 2020 do 03. júla 2020

na opatrenie

prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií

  • maximálne vo výške 50 % oprávnených mzdových nákladov a maximálne vo výške mesačnej podpory 650 EUR na jedno novovytvorené pracovné miesto,
  • v rámci pravidelného zamestnania na novovzniknuté pracovné miesto od 01. 01. 2020 do 30. 11. 2020 (s pracovným časom podľa § 85 ods. 5 Zákonník práce alebo s kratším pracovným časom podľa § 49 Zákonník práce)
  • dotáciu možno uplatniť vo všetkých regiónoch SR (v zmysle bodu J.3 schémy)

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.apa.sk