Výzva na RP – zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné a kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách.

Cieľom je podpora zdravšieho životného štýlu žiakov, ktorej napomôže zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách formou nákupu moderných zariadení (napr. konvektomat, umývačka riadu, chladnička, chladiaci box, varný kotol, profesionálny robot, teplovzdušná rúra, ohrevný pult, profesionálna škrabka na zemiaky, digestor, a pod.).

Konečný termín na predloženie žiadostí o rozvojový projekt je 28. 02. 2021 do 23:59 hod.

Žiadateľ vypĺňa žiadosť len na stránke ministerstva školstva on – line podľa inštrukcií uvedených v linku formulár žiadosti. Ministerstvo zabezpečí, aby OÚ v sídle kraja dostali potrebné informácie o žiadostiach na RP. Žiadateľ nezasiela žiadosť na OÚ v sídle kraja.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: www.minedu.sk