Výzva pre modernú verejnú správu ide do druhého kola

Desať miliónov eur pre lepšiu verejnú správu a moderné mestá! Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci výzvy na moderné technológie vo verejnej správe otvorilo druhé hodnotiace kolo. Žiadatelia môžu o financie žiadať do 26. augusta 2020.

V rámci druhého kola môžu žiadatelia získať na svoje projekty od 200 000 do 1 000 000 eur.

Projekty sú rozdelené sú na dva typy aktivít:

  • Prvým je prechod na bezplatné open source riešenia a zavedenie chatbotu na internetových portáloch verejnej správy.
  • Druhým je podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 26.08.2020

V prvej oblasti sa žiadatelia môžu uchádzať o financie s projektami, ktoré znížia náklady na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe. Ministerstvo chce podporiť tzv. open source systémy, ktoré sú v konečnom dôsledku lacnejšie ako nákup riešení s licenciou. Tieto systémy sú zadarmo stiahnuteľné programy a aplikácie, ktoré tvorí IT komunita po celom svete. MIRRI SR aj touto formou vyzýva ministerstvá a úrady, aby hľadali vhodné príležitosti na zníženie verejných výdavkov na informačné technológie. Žiadateľom je v tomto prípade celá verejná správa.

V oblasti budovania inteligentných miest a regiónov môžu projekty predkladať subjekty verejnej správy – obce so štatútom mesta. Projekty však nemôžu predkladať obce Bratislavského kraja a mesto Košice spolu s jeho mestskými časťami. Mestá sú ideálnym prostredím na to, aby v nich mohli byť nainštalované rôzne monitorovacie zariadenia, kamery či senzory. Tie budú prepojené s mestskými informačnými systémami. S ich pomocou sa mestá budú vedieť lepšie rozhodovať o svojom rozvoji a investovať napríklad do zelenej infraštruktúry. Na základe získaných údajov budú tiež vedieť napríklad znižovať rýchlosť vozidiel na miestach, kde je vysoká hlučnosť alebo prašnosť či riadiť parkovanie na základe dopravnej situácie počas dňa.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na moderné technológie spolu s jej prílohami, usmernením, ako aj často kladenými otázkami je zverejnená na stránke https://www.mirri.gov.sk/projekty/vyzva-c-opii-2020-7-11-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-moderne-technologie/. Často kladené otázky sú doplnené o podnety, ktoré žiadateľov počas prvého hodnotiaceho kola najviac trápili.

Zdroj: www.mirri.gov.sk